Skrädderiförbundet

Förbundet skapades 1893 för att tillvarata svenska skräddares intressen. Det finns idag fyra lokalförbund (Skåne, Göteborg, Östergötland och Stockholm).

kvalitetsarbete

Förbundet verkar för att upprätthålla hantverkskvaliten, bland annat genom samarbete med skolor vid planering av utbildningar och lärlingsprogram och via gesäll och mästarprov.

följ oss på:

Fök

Skrädderiförbundet