Kyrkotextil

Jag har arbetat med kyrkan sedan 2004 och har sytt paramenta, kaftaner, skjortor och röcklin.